Điểm Hẹn TaLen

Điểm Hẹn TaLen

Mã đội: DHT
 • Ngày thành lập: 06-06-2021
 • Khu vực: Hà Nội
 • Điểm Vietnam Ranking: 0

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thời gian Giải đấu Danh hiệu Tiền thưởng

Thành viên hiện tại

Võ Tuấn Hào

DHTxKEISEZRG

 • Tên thật: Võ Tuấn Hào
 • Vị trí: Tanker scout
 • Ngày tham gia: 31-07-2021
Nguyễn Văn Toàn

SơnNà

 • Tên thật: Nguyễn Văn Toàn
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 31-07-2021
Trần Loan

DHGxChiChiBabi

 • Tên thật: Trần Loan
 • Vị trí: Spiner
 • Ngày tham gia: 31-07-2021

Thành viên cũ

Khổng Đức Nguyên

2LxGoKu彼

 • Tên thật: Khổng Đức Nguyên
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 25-07-2021
Nguyễn Tài Tấn Phát

TDzTràGạo

 • Tên thật: Nguyễn Tài Tấn Phát
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 12-06-2021
Phạm Quốc Hưng

DHGxShi

 • Tên thật: Phạm Quốc Hưng
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 12-06-2021
Đinh Quang Duy Mạnh

4wTyDickyUwU

 • Tên thật: Đinh Quang Duy Mạnh
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 31-07-2021
Nguyễn Tài Tấn Phát

TDzTràGạo

 • Tên thật: Nguyễn Tài Tấn Phát
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 13-06-2021
Võ Nhật Hoàng

MiGx7one

 • Tên thật: Võ Nhật Hoàng
 • Vị trí: Leader
 • Ngày tham gia: 01-08-2021
Nguyễn Tài Tấn Phát

TDzTràGạo

 • Tên thật: Nguyễn Tài Tấn Phát
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 31-07-2021