Đồng Nai Legend

Đồng Nai Legend

Mã đội: DNL
 • Ngày thành lập: 12-10-2020
 • Khu vực: Đồng Nai
 • Điểm Vietnam Ranking: 0

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thời gian Giải đấu Danh hiệu Tiền thưởng

Thành viên hiện tại

Lại Nguyễn Đăng Khoa

ĐNLxKhoa

 • Tên thật: Lại Nguyễn Đăng Khoa
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 01-01-2021

Thành viên cũ

Nguyen Binh An

ADMxTrapboiz

 • Tên thật: Nguyen Binh An
 • Vị trí: Leader
 • Ngày tham gia: 01-01-2021
Hồ Văn Anh Tuấn

LOGxBeanT55

 • Tên thật: Hồ Văn Anh Tuấn
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 12-10-2020
Phan Long Tuấn

ĐNLxNoru

 • Tên thật: Phan Long Tuấn
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 13-11-2021
Hồ Văn Anh Tuấn

LOGxBeanT55

 • Tên thật: Hồ Văn Anh Tuấn
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 07-08-2021
Trương Hoàng Vinh

DOTxMinnHee

 • Tên thật: Trương Hoàng Vinh
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 01-03-2021