DOT

DOT

Mã đội: DOTTEAM
 • Ngày thành lập: 03-10-2020
 • Khu vực: TP HCM
 • Điểm Vietnam Ranking: 450

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thành viên hiện tại

Trương Hà Thiên

DOT | THIÊN

 • Tên thật: Trương Hà Thiên
 • Vị trí: captain
 • Ngày tham gia: 03-10-2020
trương nhật huy

DOT | Hyn

 • Tên thật: trương nhật huy
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 30-12-2020
Lôi Thuận Sang

DOT丨SSang

 • Tên thật: Lôi Thuận Sang
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 07-01-2021
Nguyễn Anh Vũ

DOT丨TiAsia

 • Tên thật: Nguyễn Anh Vũ
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 23-02-2021
Phạm Hoàng Hải

DOT丨Bee99

 • Tên thật: Phạm Hoàng Hải
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 23-02-2021

Thành viên cũ

Bùi Mạnh Toàn

DOT | KEN

 • Tên thật: Bùi Mạnh Toàn
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 16-12-2020
Phạm Tùng Anh

٭GnYxJUNI21

 • Tên thật: Phạm Tùng Anh
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 11-10-2020
Cao Tiến Cường

DOT丨Cuong

 • Tên thật: Cao Tiến Cường
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 07-01-2021
trương nhật huy

DOT | Hyn

 • Tên thật: trương nhật huy
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 10-10-2020
trương nhật huy

DOT | Hyn

 • Tên thật: trương nhật huy
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 19-12-2020
Nguyễn Đức Long

MazeGxBeHyn

 • Tên thật: Nguyễn Đức Long
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 30-12-2020
Nguyễn Văn Minh Luân

DOT丨Apollo

 • Tên thật: Nguyễn Văn Minh Luân
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 07-01-2021
Trần Anh Khoa

DOT丨JenNy

 • Tên thật: Trần Anh Khoa
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 30-12-2020
Le Nguyen Quang Tan

DOT丨Hermes

 • Tên thật: Le Nguyen Quang Tan
 • Vị trí: Leader
 • Ngày tham gia: 07-01-2021
Tô Thành Quyết

DOT丨Quyết

 • Tên thật: Tô Thành Quyết
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 23-02-2021