Dream Team

Dream Team

Mã đội: DRT
 • Ngày thành lập: 10-10-2020
 • Khu vực: TP HCM
 • Điểm Vietnam Ranking: 250

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thành viên hiện tại

Nguyễn Bình Quoc An

DxAnvNgân

 • Tên thật: Nguyễn Bình Quoc An
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 11-10-2020
Nguyễn Văn Trung

DxDauTroc2Mai

 • Tên thật: Nguyễn Văn Trung
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 09-01-2021

Thành viên cũ

Mai Hoàng Khánh Duy

GHyTiHon

 • Tên thật: Mai Hoàng Khánh Duy
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 28-11-2020
Phạm Quang Huy

DxDauTroc1Mai

 • Tên thật: Phạm Quang Huy
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 19-12-2020
Pho Khi Duc Thanh

DxOtis

 • Tên thật: Pho Khi Duc Thanh
 • Vị trí: Sniper
 • Ngày tham gia: 28-11-2020
Phạm Hoàng Hải

DOT丨Bee99

 • Tên thật: Phạm Hoàng Hải
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 04-01-2021
Tô Sỹ Lộc

DxLT

 • Tên thật: Tô Sỹ Lộc
 • Vị trí: cover
 • Ngày tham gia: 07-12-2020
Lai Gia Hùng

KORxALai

 • Tên thật: Lai Gia Hùng
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 04-01-2021
Nguyễn Văn Huy

GnYxElectronic

 • Tên thật: Nguyễn Văn Huy
 • Vị trí: Sniper
 • Ngày tham gia: 20-02-2021
Lưu Khắc Mạnh

SLBx18December

 • Tên thật: Lưu Khắc Mạnh
 • Vị trí: cover
 • Ngày tham gia: 20-02-2021
Diệp Hữu Hưng

SyGxHuengg

 • Tên thật: Diệp Hữu Hưng
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 20-02-2021
Nguyễn Thị Thuận

NRTxXíu

 • Tên thật: Nguyễn Thị Thuận
 • Vị trí: Scow
 • Ngày tham gia: 09-01-2021