Desertstorm

Desertstorm

Mã đội: DSTORM
 • Ngày thành lập: 04-10-2020
 • Khu vực: Hà Nội
 • Điểm Vietnam Ranking: 300

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thành viên hiện tại

Đào Công Minh

DSxMyun

 • Tên thật: Đào Công Minh
 • Vị trí: cover
 • Ngày tham gia: 08-01-2021

Thành viên cũ

Hà Việt Lâm

LâmKute

 • Tên thật: Hà Việt Lâm
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 14-11-2020
Chiến Đào

DSxBabies

 • Tên thật: Chiến Đào
 • Vị trí:
 • Ngày tham gia: 04-10-2020
Nguyễn Quyên

2MinQUyn

 • Tên thật: Nguyễn Quyên
 • Vị trí: Scout
 • Ngày tham gia: 05-01-2021
Hồ yến nhi

๖TD一×Thuỳ

 • Tên thật: Hồ yến nhi
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 16-11-2020
Nguyên Văn Thuỷ

DS・Bi・Nè

 • Tên thật: Nguyên Văn Thuỷ
 • Vị trí:
 • Ngày tham gia: 24-10-2020
Phạm Thanh Hiền

2MinTinz

 • Tên thật: Phạm Thanh Hiền
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 26-12-2020
Chiến Đào

DSxBabies

 • Tên thật: Chiến Đào
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 08-01-2021
Trần Hoàng Việt

2MinVitoraz

 • Tên thật: Trần Hoàng Việt
 • Vị trí: Sniper-Cover
 • Ngày tham gia: 05-01-2021
Lương thiêm

2MinPacBoy

 • Tên thật: Lương thiêm
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 26-12-2020
Đoàn Trung Anh

2NDeTapper2k

 • Tên thật: Đoàn Trung Anh
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 20-02-2021
Lương thiêm

2MinPacBoy

 • Tên thật: Lương thiêm
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 20-02-2021
Phạm Thanh Hiền

2MinTinz

 • Tên thật: Phạm Thanh Hiền
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 20-02-2021
Nguyễn Hoàng Đông Anh

RichxYinCute

 • Tên thật: Nguyễn Hoàng Đông Anh
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 20-02-2021