EasyAsPieEsport

EasyAsPieEsport

Mã đội: EAP
 • Ngày thành lập: 14-12-2020
 • Khu vực: Hà Nội
 • Điểm Vietnam Ranking: 300

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thời gian Giải đấu Danh hiệu Tiền thưởng

Thành viên hiện tại

Phạm Thanh Tùng

EAPxToy

 • Tên thật: Phạm Thanh Tùng
 • Vị trí: Phù hộ
 • Ngày tham gia: 21-02-2021
Hoàng Đoàn Tùng Lâm

EAPxAndrew2k

 • Tên thật: Hoàng Đoàn Tùng Lâm
 • Vị trí: bay
 • Ngày tham gia: 28-05-2021
Lê Hồng Anh

EAPxHoanh

 • Tên thật: Lê Hồng Anh
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 29-05-2021
Vũ Nguyên Dũng

EAPxDũngPici

 • Tên thật: Vũ Nguyên Dũng
 • Vị trí: Captain
 • Ngày tham gia: 29-05-2021
Đỗ Văn Thắng

EAPxWino2k

 • Tên thật: Đỗ Văn Thắng
 • Vị trí: Scout
 • Ngày tham gia: 02-06-2021
Nguyễn Văn Huy

EAPxElectronic

 • Tên thật: Nguyễn Văn Huy
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 03-06-2021

Thành viên cũ

Lâm Tiến Đạt

EAPxKaty

 • Tên thật: Lâm Tiến Đạt
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 14-12-2020
Cuong Phuoc Le

EAPxLaRueC

 • Tên thật: Cuong Phuoc Le
 • Vị trí: cover
 • Ngày tham gia: 14-12-2020
Phạm Thanh Tùng

EAPxToy

 • Tên thật: Phạm Thanh Tùng
 • Vị trí: Phù hộ
 • Ngày tham gia: 20-02-2021
Lê Văn Lâm

YmHx80KG

 • Tên thật: Lê Văn Lâm
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 14-12-2020
Đỗ Xuân Chính

EAPHuman

 • Tên thật: Đỗ Xuân Chính
 • Vị trí: cover
 • Ngày tham gia: 14-12-2020
Hoàng Phi Long

EAPLongHi

 • Tên thật: Hoàng Phi Long
 • Vị trí: Caption ,Tanker
 • Ngày tham gia: 21-02-2021
Phan Nhật Hoàng

EAPSẩu

 • Tên thật: Phan Nhật Hoàng
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 21-02-2021
Trần Anh Minh

BATQuadro

 • Tên thật: Trần Anh Minh
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 28-05-2021
Lê Văn Lâm

YmHx80KG

 • Tên thật: Lê Văn Lâm
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 28-05-2021
Châu Hồ Văn Pha

1YXSharkFA

 • Tên thật: Châu Hồ Văn Pha
 • Vị trí: Leader
 • Ngày tham gia: 28-02-2021
NgO qUanG chINh

TEwVados

 • Tên thật: NgO qUanG chINh
 • Vị trí: cầu nguyện
 • Ngày tham gia: 14-05-2021
TRỊNH THỦY TIÊN

EAPxKaty

 • Tên thật: TRỊNH THỦY TIÊN
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 28-05-2021
Nguyễn Đình Lộc

TExRiii2k

 • Tên thật: Nguyễn Đình Lộc
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 03-06-2021