FFQ

FFQ

Mã đội: FFQ
 • Ngày thành lập: 17-08-2020
 • Khu vực: TP HCM
 • Điểm Vietnam Ranking: 980

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thành viên hiện tại

Lại Đức Hải

FFQxMickeyy

 • Tên thật: Lại Đức Hải
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 23-11-2020
Nguyễn Đăng Tiến

FFQx27December

 • Tên thật: Nguyễn Đăng Tiến
 • Vị trí: Phù hộ
 • Ngày tham gia: 28-11-2020
Nguyễn Đình Chiến

FFQxParaJin

 • Tên thật: Nguyễn Đình Chiến
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 29-12-2020
Vũ Huỳnh Đăng Quang

FFQxMaarT

 • Tên thật: Vũ Huỳnh Đăng Quang
 • Vị trí: Leader
 • Ngày tham gia: 29-12-2020
Lê Đức Vượng

FFQxtheTabbb

 • Tên thật: Lê Đức Vượng
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 29-12-2020

Thành viên cũ

Nguyễn Khương Nam

2ExNamShinn

 • Tên thật: Nguyễn Khương Nam
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 18-10-2020
Lương Trung Hiếu

GnGxLew

 • Tên thật: Lương Trung Hiếu
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 05-10-2020
Le Hoai Nam

2iPorsche

 • Tên thật: Le Hoai Nam
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 17-10-2020
Nguyễn Viết Long

TwXKEY

 • Tên thật: Nguyễn Viết Long
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 17-10-2020
Võ Minh Thắng

2MinHade

 • Tên thật: Võ Minh Thắng
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 03-10-2020
Nguyễn Đăng Tiến

FFQx27December

 • Tên thật: Nguyễn Đăng Tiến
 • Vị trí: Phù hộ
 • Ngày tham gia: 23-11-2020
Phạm Anh Khoa

2ExDarLyy

 • Tên thật: Phạm Anh Khoa
 • Vị trí: Ăn hại
 • Ngày tham gia: 02-11-2020
Nguyễn Văn Hoàng

VNSxGoni

 • Tên thật: Nguyễn Văn Hoàng
 • Vị trí: Scou
 • Ngày tham gia: 14-11-2020
Tran Phuong Dat

FFQxĐạtKonn

 • Tên thật: Tran Phuong Dat
 • Vị trí:
 • Ngày tham gia: 18-11-2020
Lương Hồng Long

VNSRồng

 • Tên thật: Lương Hồng Long
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 05-11-2020
Hoàng Minh Đức

BoxTMiuuuuu

 • Tên thật: Hoàng Minh Đức
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 23-11-2020
Thiều Triều Ngọc Hân

EAPxHânMinzyX

 • Tên thật: Thiều Triều Ngọc Hân
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 23-11-2020
Nguyễn Đình Chiến

FFQxParaJin

 • Tên thật: Nguyễn Đình Chiến
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 23-11-2020
Nguyễn Đức Gia Huy

BXLòiNè

 • Tên thật: Nguyễn Đức Gia Huy
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 05-12-2020
Võ Minh Thành

D2Fx23Mayyy

 • Tên thật: Võ Minh Thành
 • Vị trí: Phù Hộ
 • Ngày tham gia: 06-12-2020
Đào Ngọc Khang

FFQxParaGsam

 • Tên thật: Đào Ngọc Khang
 • Vị trí: Phù hộ
 • Ngày tham gia: 05-12-2020
Võ Minh Thành

D2Fx23Mayyy

 • Tên thật: Võ Minh Thành
 • Vị trí: Phù Hộ
 • Ngày tham gia: 29-12-2020
Nguyễn Đức Gia Huy

BXLòiNè

 • Tên thật: Nguyễn Đức Gia Huy
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 26-12-2020
Đào Ngọc Khang

FFQxParaGsam

 • Tên thật: Đào Ngọc Khang
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 26-12-2020