GunnerMaster

GunnerMaster

Mã đội: GM
 • Ngày thành lập: 17-08-2020
 • Khu vực: Đà Nẵng
 • Điểm Vietnam Ranking: 580

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thành viên hiện tại

Phạm Minh Anh

GMasterBLue14

 • Tên thật: Phạm Minh Anh
 • Vị trí: Scout
 • Ngày tham gia: 21-02-2021
Phạm Minh Nguyên

P16xKingxNa

 • Tên thật: Phạm Minh Nguyên
 • Vị trí: Tạ quá. Để anh 7 gánh
 • Ngày tham gia: 21-02-2021

Thành viên cũ

Phạm Minh Nguyên

P16xKingxNa

 • Tên thật: Phạm Minh Nguyên
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 09-01-2021
Bùi Lai

GMasterKiney

 • Tên thật: Bùi Lai
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 30-11-2020
Trần Minh Đức

8NsWhiteCat

 • Tên thật: Trần Minh Đức
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 24-11-2020
Văn Đức Long

GMasterBoyTi75

 • Tên thật: Văn Đức Long
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 30-11-2020
Hồ Đăng Thành

8NsSilencE

 • Tên thật: Hồ Đăng Thành
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 13-12-2020
Lương Quốc Anh

YilxLEON

 • Tên thật: Lương Quốc Anh
 • Vị trí: Tanker/cover
 • Ngày tham gia: 30-12-2020
Nguyễn Anh Khoa

PGmNobita

 • Tên thật: Nguyễn Anh Khoa
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 01-12-2020
Trinh Minh Hieu

BHGxKenT2k6

 • Tên thật: Trinh Minh Hieu
 • Vị trí: Tanker, cover
 • Ngày tham gia: 02-01-2021
Lâm Hồng Phúc

GMasterJiJi2k2

 • Tên thật: Lâm Hồng Phúc
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 31-12-2020
Phạm Minh Anh

GMasterBLue14

 • Tên thật: Phạm Minh Anh
 • Vị trí: Scout
 • Ngày tham gia: 30-12-2020
Võ Minh Thành

D2Fx23Mayyy

 • Tên thật: Võ Minh Thành
 • Vị trí: Phù Hộ
 • Ngày tham gia: 31-12-2020
Trần Hữu Minh

GMasterLarue

 • Tên thật: Trần Hữu Minh
 • Vị trí: snip
 • Ngày tham gia: 31-12-2020
Lê Huy Hoàng

2BMaSieu

 • Tên thật: Lê Huy Hoàng
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 03-01-2021