GeniusGaming

GeniusGaming

Mã đội: GNG
 • Ngày thành lập: 17-08-2020
 • Khu vực: An Giang
 • Điểm Vietnam Ranking: 250

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thành viên hiện tại

Hình Trinh Thiện

GnGxLeo

 • Tên thật: Hình Trinh Thiện
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 17-08-2020
Nguyễn Duy Khánh

GnGxBi

 • Tên thật: Nguyễn Duy Khánh
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 17-08-2020
Trương Mai Hoàng Phước

GnGxPhướcT

 • Tên thật: Trương Mai Hoàng Phước
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 17-08-2020
Nguyễn Bá Phúc

GnG・Choon

 • Tên thật: Nguyễn Bá Phúc
 • Vị trí:
 • Ngày tham gia: 17-10-2020
Phạm Quốc Hùng

GnGxF1

 • Tên thật: Phạm Quốc Hùng
 • Vị trí: Tanker Cover
 • Ngày tham gia: 28-11-2020

Thành viên cũ

Nguyễn Bá Phúc

DOT丨Choon

 • Tên thật: Nguyễn Bá Phúc
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 17-10-2020
Lương Trung Hiếu

GnGxLew

 • Tên thật: Lương Trung Hiếu
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 28-11-2020