HERO GAMING

HERO GAMING

Mã đội: HRX
 • Ngày thành lập: 17-08-2020
 • Khu vực: Khánh Hòa
 • Điểm Vietnam Ranking: 310

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thành viên hiện tại

Lê Đăng Quí Anh

HRxTripleS

 • Tên thật: Lê Đăng Quí Anh
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 01-01-2021
Phan Thị Hoàng An

HRxAnCherry

 • Tên thật: Phan Thị Hoàng An
 • Vị trí: Nóc nhà
 • Ngày tham gia: 01-01-2021
Đặng Ngọc Nhật Nam

HRxKito

 • Tên thật: Đặng Ngọc Nhật Nam
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 02-01-2021
Thòng Quốc Hiếu

HRxHiếuK

 • Tên thật: Thòng Quốc Hiếu
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 02-01-2021
Lê Hùng Cang

HRxKit

 • Tên thật: Lê Hùng Cang
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 05-01-2021
Lê Mạnh Linh

HRxKynn

 • Tên thật: Lê Mạnh Linh
 • Vị trí: Scout
 • Ngày tham gia: 23-02-2021

Thành viên cũ

Chu Trung Đức

DRKxTDuc

 • Tên thật: Chu Trung Đức
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 12-11-2020
Phan Duy Binh

M͜͡z・Foxx

 • Tên thật: Phan Duy Binh
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 18-10-2020
Trịnh Đức Nguyên

2ExNguyen2K

 • Tên thật: Trịnh Đức Nguyên
 • Vị trí: TANKER
 • Ngày tham gia: 23-11-2020
Đặng Hoàng Tiến

HRx22october

 • Tên thật: Đặng Hoàng Tiến
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 28-11-2020
Chu Trung Đức

XGamerMissYou

 • Tên thật: Chu Trung Đức
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 18-10-2020
Lê Văn Quang

DRKxQuanG

 • Tên thật: Lê Văn Quang
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 07-11-2020
Nguyễn Quang Tuấn

PGYsugardady

 • Tên thật: Nguyễn Quang Tuấn
 • Vị trí: quản lý
 • Ngày tham gia: 17-11-2020
Phạm Phương Đông

AMIXsSew

 • Tên thật: Phạm Phương Đông
 • Vị trí: Y tá
 • Ngày tham gia: 24-11-2020
Huỳnh Hữu Trọng

VNSiiwanT

 • Tên thật: Huỳnh Hữu Trọng
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 25-11-2020
Nguyễn Quang Trường

HRxJackie

 • Tên thật: Nguyễn Quang Trường
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 28-11-2020
Nguyễn Quang Tuấn

PGYsugardady

 • Tên thật: Nguyễn Quang Tuấn
 • Vị trí: quản lý
 • Ngày tham gia: 01-01-2021
Nguyễn Công Minh Trung

BoxTGun

 • Tên thật: Nguyễn Công Minh Trung
 • Vị trí: tank cover
 • Ngày tham gia: 29-12-2020
Thòng Quốc Hiếu

HRxHiếuK

 • Tên thật: Thòng Quốc Hiếu
 • Vị trí: cover
 • Ngày tham gia: 28-11-2020
Thòng Quốc Hiếu

HRxHiếuK

 • Tên thật: Thòng Quốc Hiếu
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 19-12-2020
Lê Mạnh Linh

HRxKyn

 • Tên thật: Lê Mạnh Linh
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 19-12-2020
Nguyễn Đăng Quang

HRxQuang

 • Tên thật: Nguyễn Đăng Quang
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 01-01-2021
KHAI HOÀ

TSwKhH

 • Tên thật: KHAI HOÀ
 • Vị trí: Phù hộ
 • Ngày tham gia: 26-12-2020
Phan Thị Hoàng An

HRxAnCherry

 • Tên thật: Phan Thị Hoàng An
 • Vị trí: Call team
 • Ngày tham gia: 27-12-2020
Lê Mạnh Linh

HRxKyn

 • Tên thật: Lê Mạnh Linh
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 22-02-2021