Immortal Warrior

Immortal Warrior

Mã đội: ITW
 • Ngày thành lập: 03-10-2020
 • Khu vực: Hà Nội
 • Điểm Vietnam Ranking: 250

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thành viên hiện tại

Đinh Bá Tiến

ITWCá100T

 • Tên thật: Đinh Bá Tiến
 • Vị trí: Bơi
 • Ngày tham gia: 28-11-2020
Nguyễn Việt Đức

ITWMeoUs

 • Tên thật: Nguyễn Việt Đức
 • Vị trí: Sniper
 • Ngày tham gia: 20-02-2021
Ngô Hoàng Hiếu

ITWxCam

 • Tên thật: Ngô Hoàng Hiếu
 • Vị trí: Sniper
 • Ngày tham gia: 28-11-2020
Đỗ Văn Thắng

ITWBaron

 • Tên thật: Đỗ Văn Thắng
 • Vị trí: Đội Trưởng
 • Ngày tham gia: 28-11-2020

Thành viên cũ

Tùng Lâm

4EW丨BabyPK

 • Tên thật: Tùng Lâm
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 06-11-2020
Phan Khắc Hưng

ITWxTrinXuu

 • Tên thật: Phan Khắc Hưng
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 10-10-2020
Vũ Xuân Đại

ITWxChinSu

 • Tên thật: Vũ Xuân Đại
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 24-10-2020
Vũ Thành Đạt

SLDxCoolboy

 • Tên thật: Vũ Thành Đạt
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 24-10-2020
Nguyễn Quang Tùng

ITWxAthena

 • Tên thật: Nguyễn Quang Tùng
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 28-11-2020
Nguyễn Trường

maybe

 • Tên thật: Nguyễn Trường
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 07-11-2020
Tùng Lâm

4EW丨BabyPK

 • Tên thật: Tùng Lâm
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 21-11-2020
Tns

ITWxGecko

 • Tên thật: Tns
 • Vị trí: 1vs4
 • Ngày tham gia: 05-12-2020
Lê Minh Quân

SEALxSana

 • Tên thật: Lê Minh Quân
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 28-11-2020
Tùng Lâm

4EW丨BabyPK

 • Tên thật: Tùng Lâm
 • Vị trí: Leader
 • Ngày tham gia: 20-02-2021
Lai Gia Hùng

KORxALai

 • Tên thật: Lai Gia Hùng
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 28-11-2020