KORGaming

KORGaming

Mã đội: KORGAMING263
 • Ngày thành lập: 17-08-2020
 • Khu vực: TP HCM
 • Điểm Vietnam Ranking: 500

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thành viên hiện tại

Vưu Gia Định

KORxAndrez18

 • Tên thật: Vưu Gia Định
 • Vị trí: Cover/sniper
 • Ngày tham gia: 23-11-2020
Phạm Trần Anh Vũ

KORxBin箱

 • Tên thật: Phạm Trần Anh Vũ
 • Vị trí: Scount
 • Ngày tham gia: 19-12-2020
Cao Đình Hiếu

KORxOggyciute

 • Tên thật: Cao Đình Hiếu
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 19-12-2020
Nguyễn Đức Trí

KORxTrissy伞兵

 • Tên thật: Nguyễn Đức Trí
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 19-12-2020
Hoàng Ngọc Anh Vũ

KORxWoonT

 • Tên thật: Hoàng Ngọc Anh Vũ
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 06-02-2021
Lai Gia Hùng

KORxALai

 • Tên thật: Lai Gia Hùng
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 25-02-2021

Thành viên cũ

Tống Khánh Ly

KGFoxi

 • Tên thật: Tống Khánh Ly
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 28-11-2020
Lê Thị Kim Phụng

KORMeme

 • Tên thật: Lê Thị Kim Phụng
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 19-12-2020
Hoàng Ngọc Anh Vũ

KORxWoonT18

 • Tên thật: Hoàng Ngọc Anh Vũ
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 30-01-2021
Cao Đình Hiếu

YilxOggy

 • Tên thật: Cao Đình Hiếu
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 28-11-2020
Cao Đình Hiếu

KORxOggyciute

 • Tên thật: Cao Đình Hiếu
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 30-11-2020
Nguyễn Đức Trí

KORxTrissy伞兵

 • Tên thật: Nguyễn Đức Trí
 • Vị trí: Đẹp Trai Khoai To
 • Ngày tham gia: 30-11-2020
Cao Đình Hiếu

YilxOggy

 • Tên thật: Cao Đình Hiếu
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 19-12-2020
Nguyễn Quang Bảo Khang

KORxKoi

 • Tên thật: Nguyễn Quang Bảo Khang
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 01-01-2021