KResport

KResport

Mã đội: KResport
 • Ngày thành lập: 17-08-2020
 • Khu vực: An Giang
 • Điểm Vietnam Ranking: 615

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thời gian Giải đấu Danh hiệu Tiền thưởng

Thành viên hiện tại

Huỳnh Như Kiều Hạnh

Kutephomaique

 • Tên thật: Huỳnh Như Kiều Hạnh
 • Vị trí: Hút máu
 • Ngày tham gia: 29-05-2021

Thành viên cũ

Đỗ Phương Thịnh

YmHxMikeyyyT4

 • Tên thật: Đỗ Phương Thịnh
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 29-10-2020
Nguyễn Văn Thuận

YExCyrus

 • Tên thật: Nguyễn Văn Thuận
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 03-10-2020
Nguyễn Minh Quang

GHoLOSE

 • Tên thật: Nguyễn Minh Quang
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 06-11-2020
Diêm Đăng Tiến Linh

B2WxTLinhLV

 • Tên thật: Diêm Đăng Tiến Linh
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 03-10-2020
Nguyễn Thành Long

B2WxLongK

 • Tên thật: Nguyễn Thành Long
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 05-10-2020
Trần Quốc Việt

APEX丨BenV

 • Tên thật: Trần Quốc Việt
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 10-10-2020
Nguyễn Minh Quang

TwPea02

 • Tên thật: Nguyễn Minh Quang
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 23-11-2020
Nguyễn Thành Long

KREヽLucKy

 • Tên thật: Nguyễn Thành Long
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 10-10-2020
Vũ Xuân Thanh

KRExKẹoT

 • Tên thật: Vũ Xuân Thanh
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 07-11-2020
Vũ Xuân Thanh

ULwKẹoT10

 • Tên thật: Vũ Xuân Thanh
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 24-10-2020
Diêm Đăng Tiến Linh

KRExDarlinG

 • Tên thật: Diêm Đăng Tiến Linh
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 03-01-2021
Nguyễn Thành Long

KREヽLucKy

 • Tên thật: Nguyễn Thành Long
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 19-12-2020
Nguyễn Minh Quan

KREヽSơnBlacK

 • Tên thật: Nguyễn Minh Quan
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 27-11-2020
Phạm Gia Hưng

1MwZmittX

 • Tên thật: Phạm Gia Hưng
 • Vị trí: Scout
 • Ngày tham gia: 26-11-2020
Trần Quốc Việt

APEX丨BenV

 • Tên thật: Trần Quốc Việt
 • Vị trí: Snip
 • Ngày tham gia: 03-01-2021
Trần Văn Mai Phước

KRExTiAsi4n

 • Tên thật: Trần Văn Mai Phước
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 03-01-2021
Phạm Xuân Hùng

BHGxCuNgƠ

 • Tên thật: Phạm Xuân Hùng
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 03-01-2021
Nguyễn Phạm Hoàng Chương

BEASTxFroggy17

 • Tên thật: Nguyễn Phạm Hoàng Chương
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 03-01-2021
Đỗ Phương Thịnh

YmHxMikeyyyT4

 • Tên thật: Đỗ Phương Thịnh
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 29-05-2021
Lưu Vĩnh phước

BRTxParaKyo19

 • Tên thật: Lưu Vĩnh phước
 • Vị trí: All
 • Ngày tham gia: 18-02-2021
Nguyễn Vũ Quân

BRSxViNairline

 • Tên thật: Nguyễn Vũ Quân
 • Vị trí: Scout
 • Ngày tham gia: 08-01-2021
Phạm Nguyễn Nhật Trường

2Vx25th9

 • Tên thật: Phạm Nguyễn Nhật Trường
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 18-02-2021
Nguyễn Nhựt Hào

2TSxCakoi18

 • Tên thật: Nguyễn Nhựt Hào
 • Vị trí: Snipr
 • Ngày tham gia: 07-01-2021
Nguyễn Nhựt Hào

2TSxCakoi18

 • Tên thật: Nguyễn Nhựt Hào
 • Vị trí: Snipr
 • Ngày tham gia: 18-02-2021
THÁI KHAI HOÀ

BoxTKhH

 • Tên thật: THÁI KHAI HOÀ
 • Vị trí: Phù hộ
 • Ngày tham gia: 18-02-2021
Trần Hoàng Long

OrGrStarLongT

 • Tên thật: Trần Hoàng Long
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 28-02-2021
Nguyễn Ngọc Sơn

KRExSơnBlack

 • Tên thật: Nguyễn Ngọc Sơn
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 28-02-2021
Nghiêm Quốc Hào

KOKFxMariss

 • Tên thật: Nghiêm Quốc Hào
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 18-02-2021
Minh Hi

DGxHi

 • Tên thật: Minh Hi
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 22-02-2021
Diêm Đăng Tiến Linh

KRExDarlinG

 • Tên thật: Diêm Đăng Tiến Linh
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 07-05-2021
Nghiêm Quốc Hào

KOKFxMariss

 • Tên thật: Nghiêm Quốc Hào
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 03-03-2021
Phạm Thanh Hiền

2BKuTinz

 • Tên thật: Phạm Thanh Hiền
 • Vị trí: Support
 • Ngày tham gia: 07-05-2021
Võ Minh Thắng

VNSxHade

 • Tên thật: Võ Minh Thắng
 • Vị trí: Fragger
 • Ngày tham gia: 07-05-2021
Minh Hi

DGxHi

 • Tên thật: Minh Hi
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 03-03-2021
Nguyễn Quyên

KRExQUynx2

 • Tên thật: Nguyễn Quyên
 • Vị trí: Scout
 • Ngày tham gia: 10-03-2021