LIVE FOR FUN

LIVE FOR FUN

Mã đội: L2F
 • Ngày thành lập: 31-07-2021
 • Khu vực: TP HCM
 • Điểm Vietnam Ranking: 750

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thời gian Giải đấu Danh hiệu Tiền thưởng

Thành viên hiện tại

Nguyễn Tiến Đạt

L2FiWhyZ

 • Tên thật: Nguyễn Tiến Đạt
 • Vị trí: Dis Bo
 • Ngày tham gia: 04-01-2022
Đỗ Thành Đạt

L2FiDemon

 • Tên thật: Đỗ Thành Đạt
 • Vị trí: Fragger
 • Ngày tham gia: 14-06-2022
Võ Minh Thắng

L2FiHàDè

 • Tên thật: Võ Minh Thắng
 • Vị trí: ăn hại
 • Ngày tham gia: 14-06-2022
Nguyễn Duy Khang

L2FiKhangT2K

 • Tên thật: Nguyễn Duy Khang
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 14-06-2022
Cao Gia Bảo

L2FiBảoLX

 • Tên thật: Cao Gia Bảo
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 20-06-2022

Thành viên cũ

Trần Công Minh

G͜͡2・MyunT

 • Tên thật: Trần Công Minh
 • Vị trí: Scout
 • Ngày tham gia: 30-10-2021
Trịnh Hân

RaTxSteven和

 • Tên thật: Trịnh Hân
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 30-10-2021
Đỗ Cao Trung

RaTx愛Nắng

 • Tên thật: Đỗ Cao Trung
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 30-10-2021
Phạm Tuấn

RaTwJetsu2k2믾

 • Tên thật: Phạm Tuấn
 • Vị trí: Cover team
 • Ngày tham gia: 30-10-2021
Trần Hoàng Vũ

RaTwB͜͡enn様

 • Tên thật: Trần Hoàng Vũ
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 30-10-2021
Nguyễn tiến đạt

RATxWhySoEz

 • Tên thật: Nguyễn tiến đạt
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 03-01-2022
Nguyen Don Hien

RATxTINO

 • Tên thật: Nguyen Don Hien
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 03-12-2021
Nguyễn Hoàng Đông Anh

T2iCCC

 • Tên thật: Nguyễn Hoàng Đông Anh
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 03-01-2022
Khánh Huyền

RATxChinnie

 • Tên thật: Khánh Huyền
 • Vị trí:
 • Ngày tham gia: 03-12-2021
Nguyễn Bá Đăng Khôi

LVGxThoGau

 • Tên thật: Nguyễn Bá Đăng Khôi
 • Vị trí: làm ảo thuật
 • Ngày tham gia: 21-12-2021
Lê Gia Huy

RATxGIAHUY

 • Tên thật: Lê Gia Huy
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 04-12-2021
Trần Hải Nam

PIRATExNamCute

 • Tên thật: Trần Hải Nam
 • Vị trí:
 • Ngày tham gia: 25-12-2021
Phan Văn Trí

BOXTriismE

 • Tên thật: Phan Văn Trí
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 01-01-2022
Đỗ Nhiên

RATxUpin愛Em

 • Tên thật: Đỗ Nhiên
 • Vị trí: Tankker
 • Ngày tham gia: 03-01-2022
Phạm Lê Nhựt Anh

RATxNAnh116

 • Tên thật: Phạm Lê Nhựt Anh
 • Vị trí:
 • Ngày tham gia: 03-01-2022
Đào Xuân Nhật

T・Noway69

 • Tên thật: Đào Xuân Nhật
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 03-01-2022
Lôi Thuận Sang

RATxSangSang

 • Tên thật: Lôi Thuận Sang
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 03-01-2022
Khánh Huyền

NRChinn

 • Tên thật: Khánh Huyền
 • Vị trí: độ bo
 • Ngày tham gia: 04-01-2022
Nguyễn tiến đạt

RATxWhySoEz

 • Tên thật: Nguyễn tiến đạt
 • Vị trí: Scout
 • Ngày tham gia: 04-01-2022
Diệp Hữu Hưng

MGxHuengg

 • Tên thật: Diệp Hữu Hưng
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 15-02-2022
Phan Hoàng Phúc Lâm

RATxJettsociu

 • Tên thật: Phan Hoàng Phúc Lâm
 • Vị trí: Fragger
 • Ngày tham gia: 15-02-2022
Nguyễn Tùng Lâm

RATxOldBoyy

 • Tên thật: Nguyễn Tùng Lâm
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 03-06-2022
Huỳnh Trọng Thiên

RATxThien2K

 • Tên thật: Huỳnh Trọng Thiên
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 06-06-2022
Lôi Thuận Sang

RATxSangSang

 • Tên thật: Lôi Thuận Sang
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 24-06-2022
Nguyễn Duy Khang

L2FiKhangT2K

 • Tên thật: Nguyễn Duy Khang
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 06-06-2022
Trần Thùy Vân

OGGYiEbeCam

 • Tên thật: Trần Thùy Vân
 • Vị trí: Phù Hộ
 • Ngày tham gia: 20-06-2022