LAGESPORTS

LAGESPORTS

Mã đội: LAGZ
 • Ngày thành lập: 17-08-2020
 • Khu vực: Đắk Lắk
 • Điểm Vietnam Ranking: 550

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thành viên hiện tại

Nguyễn Thanh nhân

LAGzJay

 • Tên thật: Nguyễn Thanh nhân
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 22-02-2021
Thang Vu

LAGz19Augusttt

 • Tên thật: Thang Vu
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 23-02-2021
Trần Công Anh Quân

LAGzWarm

 • Tên thật: Trần Công Anh Quân
 • Vị trí: Sniper
 • Ngày tham gia: 23-02-2021
Hoàng Anh Quý

LAGzTok

 • Tên thật: Hoàng Anh Quý
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 23-02-2021

Thành viên cũ

Vũ Thành An

LAGzLucius

 • Tên thật: Vũ Thành An
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 04-10-2020
Trần Công Anh Quân

LAGzWarm

 • Tên thật: Trần Công Anh Quân
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 07-11-2020
Nguyễn Thanh nhân

LAGzJay

 • Tên thật: Nguyễn Thanh nhân
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 04-10-2020
Hồ Minh Trí

OVNxMTris

 • Tên thật: Hồ Minh Trí
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 04-10-2020
Nguyễn Văn Thái

LAGzZiGou

 • Tên thật: Nguyễn Văn Thái
 • Vị trí: Đủ
 • Ngày tham gia: 24-10-2020
Nguyễn Anh Thiện

LAGzBLuE

 • Tên thật: Nguyễn Anh Thiện
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 07-11-2020
Nguyễn Duy Hưng

L2Ax。LuvChip3

 • Tên thật: Nguyễn Duy Hưng
 • Vị trí: Tankker
 • Ngày tham gia: 24-10-2020
Vũ Thành An

LAGzLucius

 • Tên thật: Vũ Thành An
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 06-01-2021
Trần Anh Minh

EAPxMIN

 • Tên thật: Trần Anh Minh
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 04-11-2020
Phạm Tuấn Phong

LAGziShyne

 • Tên thật: Phạm Tuấn Phong
 • Vị trí: Scout
 • Ngày tham gia: 22-02-2021
Thang Vu

LAGz19Augusttt

 • Tên thật: Thang Vu
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 04-01-2021
Hiếu Vũ

LAGZSATANBOIZ

 • Tên thật: Hiếu Vũ
 • Vị trí: Leader Call Team
 • Ngày tham gia: 22-02-2021
Trần Công Anh Quân

LAGzWarm

 • Tên thật: Trần Công Anh Quân
 • Vị trí: Sniper
 • Ngày tham gia: 22-02-2021
Ngô Trung Sơn

LAGzZen

 • Tên thật: Ngô Trung Sơn
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 22-02-2021