Like Glue Gaming

Like Glue Gaming

Mã đội: LGX
 • Ngày thành lập: 05-12-2020
 • Khu vực: Nghệ An
 • Điểm Vietnam Ranking: 1.050

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thời gian Giải đấu Danh hiệu Tiền thưởng
05-05-2021 PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIETNAM WWCD WEEK DAY PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIET NAM S3 500.000 VNĐ
05-05-2021 PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIETNAM Top 14 PUBG MOBILE PRO LEAGUE S3 VIET NAM FINALS 20.000.000 VNĐ
05-05-2021 PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIETNAM Top 15 PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIET NAM S3 0 VNĐ
05-05-2021 PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIETNAM Top 15 PMPL S3 Super Weekend Tuần 3 2.000.000 VNĐ
05-05-2021 PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIETNAM Top 15 PMPL S3 Super Weekend Tuần 2 2.000.000 VNĐ
05-05-2021 PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIETNAM Top 9 PMPL S3 Super Weekend Tuần 1 2.000.000 VNĐ

Thành viên hiện tại

Nguyễn anh thiện

LGxELoHim

 • Tên thật: Nguyễn anh thiện
 • Vị trí: Scount
 • Ngày tham gia: 14-05-2021
Nguyễn Cơ Thạch

LGxCrocodile

 • Tên thật: Nguyễn Cơ Thạch
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 12-12-2020
Nguyễn Đình Quân

LGxQuanTG

 • Tên thật: Nguyễn Đình Quân
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 14-05-2021
Hình Trinh Thiện

LGxLeo

 • Tên thật: Hình Trinh Thiện
 • Vị trí: Rusher
 • Ngày tham gia: 29-05-2021
Lê Trung Hiếu

LGxS3

 • Tên thật: Lê Trung Hiếu
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 01-06-2021
Lương Khánh Dương

LGxHunt

 • Tên thật: Lương Khánh Dương
 • Vị trí: Scout
 • Ngày tham gia: 10-06-2021

Thành viên cũ

Nguyễn Đình Quân

LGxQuanTG

 • Tên thật: Nguyễn Đình Quân
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 12-12-2020
Lê Trung Hiếu

LGxS3

 • Tên thật: Lê Trung Hiếu
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 29-05-2021
Trần Công Anh Quân

LGzSpartacus

 • Tên thật: Trần Công Anh Quân
 • Vị trí: Sniper
 • Ngày tham gia: 02-01-2021
Nguyễn Đình Lộc

TExRiii2k

 • Tên thật: Nguyễn Đình Lộc
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 11-05-2021
Lương Khánh Dương

LGxHunt

 • Tên thật: Lương Khánh Dương
 • Vị trí: Scout
 • Ngày tham gia: 14-05-2021
Nguyễn Đình Quân

LGxQuanTG

 • Tên thật: Nguyễn Đình Quân
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 20-02-2021
Huỳnh Hữu Trọng

TE・99SiwanT

 • Tên thật: Huỳnh Hữu Trọng
 • Vị trí: Tanker, Call
 • Ngày tham gia: 29-05-2021
Nguyễn Duy Khánh

LGzBiSkr

 • Tên thật: Nguyễn Duy Khánh
 • Vị trí: Tăng độ khó cho đồng đội
 • Ngày tham gia: 10-06-2021