xiaolingamin

xiaolingamin

Mã đội: MF-
 • Ngày thành lập: 17-08-2020
 • Khu vực: Hà Nội
 • Điểm Vietnam Ranking: 0

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thời gian Giải đấu Danh hiệu Tiền thưởng

Thành viên hiện tại

Trương trung hiếu

『MF』ヽJking

 • Tên thật: Trương trung hiếu
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 17-08-2020
Trương cao lộc

『MF』ヽ JMoi

 • Tên thật: Trương cao lộc
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 24-10-2020

Thành viên cũ

Lê Hoàng Hùng

๖XAL๖ZaHan©

 • Tên thật: Lê Hoàng Hùng
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 24-10-2020
Trương cao lộc

『MF』ヽ JMoi

 • Tên thật: Trương cao lộc
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 24-10-2020
Trương công thịnh

๖XAL๖Piká

 • Tên thật: Trương công thịnh
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 24-10-2020
Đỗ Xuân Mười

๖XAL๖Chicken

 • Tên thật: Đỗ Xuân Mười
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 24-10-2020