MEN UNITED ESPORTS

MEN UNITED ESPORTS

Mã đội: MTD
 • Ngày thành lập: 17-08-2020
 • Khu vực: Hà Nội
 • Điểm Vietnam Ranking: 1.450

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thành viên hiện tại

Bùi Văn Tiến

MTX丨豆豆

 • Tên thật: Bùi Văn Tiến
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 17-08-2020
Tran Tri Dung

MTX丨BUCKY

 • Tên thật: Tran Tri Dung
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 17-08-2020

Thành viên cũ

Ngô Ngọc Hải

BOXBreaKMVP

 • Tên thật: Ngô Ngọc Hải
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 24-10-2020
Vũ Hoàng Hưng

2iLannborghini

 • Tên thật: Vũ Hoàng Hưng
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 24-10-2020
Nguyễn Xuân Tuấn

HVNBxGE

 • Tên thật: Nguyễn Xuân Tuấn
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 01-11-2020