OVERNIGHT

OVERNIGHT

Mã đội: OVNT
 • Ngày thành lập: 03-10-2020
 • Khu vực: Quảng Ninh
 • Điểm Vietnam Ranking: 310

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thành viên hiện tại

Trần Hữu Long

OVNxLong

 • Tên thật: Trần Hữu Long
 • Vị trí: Tanker cover
 • Ngày tham gia: 03-01-2021
Hồ Minh Trí

OVNxMTris

 • Tên thật: Hồ Minh Trí
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 20-02-2021

Thành viên cũ

Hoàng Đức Trọng

OVNxB52

 • Tên thật: Hoàng Đức Trọng
 • Vị trí: Hỗ trợ
 • Ngày tham gia: 14-11-2020
Trịnh Khắc Anh

YSrLucas2K

 • Tên thật: Trịnh Khắc Anh
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 25-10-2020
Hoàng Đức Trọng

OVNTrongY

 • Tên thật: Hoàng Đức Trọng
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 04-10-2020
Võ Nguyễn Thuỳ Phương

LSSui

 • Tên thật: Võ Nguyễn Thuỳ Phương
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 24-10-2020
Vũ Tiến Yên

OVNxN9

 • Tên thật: Vũ Tiến Yên
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 14-11-2020
Võ Minh Thăng

OVNTxXeKo

 • Tên thật: Võ Minh Thăng
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 14-11-2020
Trịnh Khắc Anh

YSrLucas2K

 • Tên thật: Trịnh Khắc Anh
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 14-11-2020
Võ Minh Thăng

OVNTxLuvRose

 • Tên thật: Võ Minh Thăng
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 03-01-2021
Hoàng Đức Trọng

OVNxB52

 • Tên thật: Hoàng Đức Trọng
 • Vị trí: Hỗ trợ
 • Ngày tham gia: 20-02-2021
Vũ Tiến Yên

OVNxN9

 • Tên thật: Vũ Tiến Yên
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 20-02-2021
Lê Đức việt bernhard

OVNxSTAR

 • Tên thật: Lê Đức việt bernhard
 • Vị trí: Tank cover
 • Ngày tham gia: 06-01-2021
Nguyễn Hải Nguyên

RBYNguyenX

 • Tên thật: Nguyễn Hải Nguyên
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 19-12-2020
Nguyễn Chí Thành

OVNxJohnyyyyyy

 • Tên thật: Nguyễn Chí Thành
 • Vị trí: Tanker, cover
 • Ngày tham gia: 22-02-2021