ROY Talents

ROY Talents

Mã đội: RT
 • Ngày thành lập: 17-08-2020
 • Khu vực: TP HCM
 • Điểm Vietnam Ranking: 885

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thời gian Giải đấu Danh hiệu Tiền thưởng

Thành viên hiện tại

Lưu Hoàng Như Băng

TMxPikaa

 • Tên thật: Lưu Hoàng Như Băng
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 30-12-2021
Lê Hồng Anh

TMxHoanh03

 • Tên thật: Lê Hồng Anh
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 03-01-2022
Vũ Hoài Nam

RTxKILLIAN

 • Tên thật: Vũ Hoài Nam
 • Vị trí: INGAME LEADER
 • Ngày tham gia: 17-02-2022

Thành viên cũ

Vũ Nguyên Dũng

EAPxPiCiii

 • Tên thật: Vũ Nguyên Dũng
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 06-11-2020
Lê Văn Lâm

TWRx80KG

 • Tên thật: Lê Văn Lâm
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 28-11-2020
Nguyễn Văn Đạt

YmHxSocola

 • Tên thật: Nguyễn Văn Đạt
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 03-10-2020
Hoàng Nhật Quang

AIOxToco

 • Tên thật: Hoàng Nhật Quang
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 28-11-2020
Trương Thái Tiên

AIO丨TiênGoat

 • Tên thật: Trương Thái Tiên
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 03-10-2020
Đặng Trần Tấn Tài

AKxBabiThỏ

 • Tên thật: Đặng Trần Tấn Tài
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 01-01-2021
Nguyễn Quang Trường

GoaTKiee666

 • Tên thật: Nguyễn Quang Trường
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 07-11-2020
Vũ Nguyên Dũng

EAPxPiCiii

 • Tên thật: Vũ Nguyên Dũng
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 29-05-2021
Vũ Huỳnh Đăng Quang

VGM・MaarT

 • Tên thật: Vũ Huỳnh Đăng Quang
 • Vị trí: Leader
 • Ngày tham gia: 29-12-2020
Đỗ Phương Thịnh

w2sxMaikyyyT4

 • Tên thật: Đỗ Phương Thịnh
 • Vị trí: Cover Leader
 • Ngày tham gia: 27-12-2020
Lê Hoàng Vương

EVL乛Falcon

 • Tên thật: Lê Hoàng Vương
 • Vị trí: Knocker
 • Ngày tham gia: 29-12-2020
Nguyễn Quang Trường

GoaTKiee666

 • Tên thật: Nguyễn Quang Trường
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 19-02-2021
Lê Văn Lâm

TWRx80KG

 • Tên thật: Lê Văn Lâm
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 20-02-2021
Lương Hoàng Lâm

ETPxNekoBae

 • Tên thật: Lương Hoàng Lâm
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 27-02-2021
Lê Thị Linh

AIOxLinhMeoow

 • Tên thật: Lê Thị Linh
 • Vị trí: Co - Leader
 • Ngày tham gia: 27-02-2021
Đặng Trần Tấn Tài

AKxBabiThỏ

 • Tên thật: Đặng Trần Tấn Tài
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 31-07-2021
Lương Hoàng Lâm

ETPxNekoBae

 • Tên thật: Lương Hoàng Lâm
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 28-05-2021
Nguyễn Văn Đạt

YmHxSocola

 • Tên thật: Nguyễn Văn Đạt
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 17-05-2021
Nguyễn Thành Huy

uhuhu

 • Tên thật: Nguyễn Thành Huy
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 12-06-2021
Vũ Văn Dũng

A1wBlackD

 • Tên thật: Vũ Văn Dũng
 • Vị trí: Sniper
 • Ngày tham gia: 16-08-2021
Lương Hoàng Lâm

ETPxNekoBae

 • Tên thật: Lương Hoàng Lâm
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 07-08-2021
Phạm Viết Trung Hiếu

YIMOxLuckyBoiz

 • Tên thật: Phạm Viết Trung Hiếu
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 16-08-2021
Lương Hoàng Lâm

ETPxNekoBae

 • Tên thật: Lương Hoàng Lâm
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 09-11-2021
Võ Văn Tuấn

Võtuấnđây

 • Tên thật: Võ Văn Tuấn
 • Vị trí: Sniper
 • Ngày tham gia: 09-11-2021
Vũ Văn Dũng

A1wBlackD

 • Tên thật: Vũ Văn Dũng
 • Vị trí: Sniper
 • Ngày tham gia: 09-11-2021
Trần Quốc Việt

APEXsecretBenV

 • Tên thật: Trần Quốc Việt
 • Vị trí: (IngameLeader) (Nhặt Rác)
 • Ngày tham gia: 13-11-2021
Vũ Văn Dũng

A1wBlackD

 • Tên thật: Vũ Văn Dũng
 • Vị trí: Sniper
 • Ngày tham gia: 01-01-2022
Lương Hoàng Lâm

ETPxNekoBae

 • Tên thật: Lương Hoàng Lâm
 • Vị trí: Bắn chim
 • Ngày tham gia: 14-06-2022
Phạm Viết Trung Hiếu

YIMOxLuckyBoiz

 • Tên thật: Phạm Viết Trung Hiếu
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 01-01-2022
Võ Minh Trí

STRiDemanz

 • Tên thật: Võ Minh Trí
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 16-02-2022
Hoàng An Nhật

GHiOFF6

 • Tên thật: Hoàng An Nhật
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 14-06-2022
Vưu Gia Định

STRiDvu

 • Tên thật: Vưu Gia Định
 • Vị trí: Cover/scout
 • Ngày tham gia: 16-02-2022
Diệp Hữu Hưng

MGxHuengg

 • Tên thật: Diệp Hữu Hưng
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 14-06-2022