whySoCute

whySoCute

Mã đội: SDY
 • Ngày thành lập: 17-08-2020
 • Khu vực: Hải Dương
 • Điểm Vietnam Ranking: 0

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thời gian Giải đấu Danh hiệu Tiền thưởng

Thành viên hiện tại

Đào xinhhhhh

Đào͜͡o・桃

 • Tên thật: Đào xinhhhhh
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 17-08-2020
Nguyễn Quyết Thắng

im mận

 • Tên thật: Nguyễn Quyết Thắng
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 17-08-2020
anh nghia

KháNhạtt

 • Tên thật: anh nghia
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 17-08-2020
leyen

Yến͜͡n・苺

 • Tên thật: leyen
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 17-08-2020