SWAG Gaming

SWAG Gaming

Mã đội: SWAG
 • Ngày thành lập: 03-10-2020
 • Khu vực: Hà Nội
 • Điểm Vietnam Ranking: 320

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thời gian Giải đấu Danh hiệu Tiền thưởng

Thành viên hiện tại

Quách Hữu Quyền

SWAGxBadBoyy

 • Tên thật: Quách Hữu Quyền
 • Vị trí: Scout
 • Ngày tham gia: 13-12-2020
Trần Việt Thắng

SWAGxS1NgệAn

 • Tên thật: Trần Việt Thắng
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 20-02-2021
Nguyễn Đỗ Khang Hy

SWAGxHyCute

 • Tên thật: Nguyễn Đỗ Khang Hy
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 05-06-2021
Nguyễn Ân Điển

SWAGxEv3n

 • Tên thật: Nguyễn Ân Điển
 • Vị trí: Fragger
 • Ngày tham gia: 05-06-2021

Thành viên cũ

Quách Hữu Quyền

SWAGxBadBoyy

 • Tên thật: Quách Hữu Quyền
 • Vị trí: Scout
 • Ngày tham gia: 13-12-2020
Nguyễn Văn Thiện

SWAGxGoodBoy

 • Tên thật: Nguyễn Văn Thiện
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 13-12-2020
Nguyễn Khắn

KhánhXBođộ

 • Tên thật: Nguyễn Khắn
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 18-11-2020
Thạch Muni

SWAG Muni

 • Tên thật: Thạch Muni
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 13-12-2020
Đào Tiến Đạt

CFSxCáCơm

 • Tên thật: Đào Tiến Đạt
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 05-12-2020
Phạm Văn Hải

SWAGxENZO

 • Tên thật: Phạm Văn Hải
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 13-12-2020
Đào Tiến Đạt

CFSxCáCơm

 • Tên thật: Đào Tiến Đạt
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 13-12-2020
Thai Minh Quan

sealsPuKpuK

 • Tên thật: Thai Minh Quan
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 06-01-2021
Nguyễn Đỗ Khang Hy

SWAGxHyCute

 • Tên thật: Nguyễn Đỗ Khang Hy
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 07-01-2021
Đào Tiến Đạt

CFSxCáCơm

 • Tên thật: Đào Tiến Đạt
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 12-05-2021
Quách Hữu Quyền

SWAGxEnDer

 • Tên thật: Quách Hữu Quyền
 • Vị trí: Scout
 • Ngày tham gia: 13-12-2020
Võ Trung Hiếu

GCGxAlex

 • Tên thật: Võ Trung Hiếu
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 17-05-2021
Nguyễn Minh Quân

SWAGxUpin

 • Tên thật: Nguyễn Minh Quân
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 09-03-2021
Thai Minh Quan

sealsPuKpuK

 • Tên thật: Thai Minh Quan
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 06-05-2021
Phung Tan Khanh

SWAGxSCVG

 • Tên thật: Phung Tan Khanh
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 17-05-2021
Võ Trung Hiếu

GCGxAlex

 • Tên thật: Võ Trung Hiếu
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 13-06-2021
Trần Mạnh Dũng

VExShark2k7

 • Tên thật: Trần Mạnh Dũng
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 05-06-2021
nguyễn Mạnh Hùng

SWAGxHero1

 • Tên thật: nguyễn Mạnh Hùng
 • Vị trí: scouter, tanker
 • Ngày tham gia: 13-06-2021