vô gia cư

vô gia cư

Mã đội: VGCX
 • Ngày thành lập: 30-05-2021
 • Khu vực: TP HCM
 • Điểm Vietnam Ranking: 0

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thời gian Giải đấu Danh hiệu Tiền thưởng

Thành viên hiện tại

Sherry

Sherryvjppro

 • Tên thật: Sherry
 • Vị trí:
 • Ngày tham gia: 08-08-2021
Nguyễn Huỳnh Lộc

VGCxTyrexHayCu

 • Tên thật: Nguyễn Huỳnh Lộc
 • Vị trí: Scout
 • Ngày tham gia: 25-09-2021
Đỗ Văn Hiếu

VGCxHíu

 • Tên thật: Đỗ Văn Hiếu
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 25-09-2021
Nguyễn Trần Quốc Bảo

SealYiwie

 • Tên thật: Nguyễn Trần Quốc Bảo
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 11-10-2021
Võ Dũng Thành

Aim肆Bot

 • Tên thật: Võ Dũng Thành
 • Vị trí:
 • Ngày tham gia: 11-10-2021

Thành viên cũ

Lê Thị Quý Kim

VGCxCEOKim

 • Tên thật: Lê Thị Quý Kim
 • Vị trí:
 • Ngày tham gia: 08-08-2021
Trần Hoàng Việt

MOCxVitoraz

 • Tên thật: Trần Hoàng Việt
 • Vị trí: Sniper-Cover
 • Ngày tham gia: 04-06-2021
Ho Thanh Tho

AKxJougan

 • Tên thật: Ho Thanh Tho
 • Vị trí: Tanker fagger
 • Ngày tham gia: 04-06-2021
Lương gia thuận

VEsThuanLGT2k

 • Tên thật: Lương gia thuận
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 07-06-2021
Hoàng Ngọc Anh Vũ

T・WoonT

 • Tên thật: Hoàng Ngọc Anh Vũ
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 06-06-2021
Huỳnh Hữu Trọng

MiVNxNaAAvvyy

 • Tên thật: Huỳnh Hữu Trọng
 • Vị trí: cover
 • Ngày tham gia: 07-06-2021
Nguyễn Công Minh Trung

YoTxEndGame

 • Tên thật: Nguyễn Công Minh Trung
 • Vị trí: Phù hộ
 • Ngày tham gia: 07-06-2021
Hà Dương Tiễn

VGCxGuzi88

 • Tên thật: Hà Dương Tiễn
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 07-06-2021
Le Van Hieu

VGCxLouis

 • Tên thật: Le Van Hieu
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 07-08-2021
Lâm Hồng Phúc

1MxPhucLam

 • Tên thật: Lâm Hồng Phúc
 • Vị trí: tank
 • Ngày tham gia: 31-07-2021
Đào Nguyễn Minh Thắng

APEXiThứnT

 • Tên thật: Đào Nguyễn Minh Thắng
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 24-07-2021
Ho Thanh Tho

AKxJougan

 • Tên thật: Ho Thanh Tho
 • Vị trí: Tanker fagger
 • Ngày tham gia: 31-07-2021
Trương Thành Đạt

T・VítVjpPro

 • Tên thật: Trương Thành Đạt
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 23-07-2021
Trần Hoàng Long

KRExLongTEA2K

 • Tên thật: Trần Hoàng Long
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 08-08-2021
Nguyễn Phát Tài

B2RxZiyuan4u

 • Tên thật: Nguyễn Phát Tài
 • Vị trí:
 • Ngày tham gia: 08-08-2021
Lê Quốc Minh

RESxBenOP

 • Tên thật: Lê Quốc Minh
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 08-08-2021
Nguyễn Huy Hùng

VGCxJinky

 • Tên thật: Nguyễn Huy Hùng
 • Vị trí: Scout
 • Ngày tham gia: 08-08-2021
Huỳnh Hữu Phúc

亗TX丨؄Phúc

 • Tên thật: Huỳnh Hữu Phúc
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 25-09-2021
Nguyễn Huy Hùng

VGCxJinkyy

 • Tên thật: Nguyễn Huy Hùng
 • Vị trí:
 • Ngày tham gia: 16-10-2021
Khương Duy

VGCxTipoFive

 • Tên thật: Khương Duy
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 11-10-2021
Hoàng Anh Quân

SLYwGawinK0re4

 • Tên thật: Hoàng Anh Quân
 • Vị trí:
 • Ngày tham gia: 02-10-2021