THE VICTORYx

THE VICTORYx

Mã đội: VICX
 • Ngày thành lập: 03-12-2020
 • Khu vực: TP HCM
 • Điểm Vietnam Ranking: 115

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thời gian Giải đấu Danh hiệu Tiền thưởng

Thành viên hiện tại

Nguyễn Ngọc Nhu

zzRoy

 • Tên thật: Nguyễn Ngọc Nhu
 • Vị trí: cover
 • Ngày tham gia: 20-02-2021

Thành viên cũ

Nguyễn Hồng Phúc

VGzzRoy

 • Tên thật: Nguyễn Hồng Phúc
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 20-02-2021
Vũ Tiến Khanh

VIClkiNz3K

 • Tên thật: Vũ Tiến Khanh
 • Vị trí: Ingame Leader
 • Ngày tham gia: 02-01-2021
Phùng Thanh Trí

VICLHiLowwT

 • Tên thật: Phùng Thanh Trí
 • Vị trí: Cầu nguyện
 • Ngày tham gia: 20-02-2021
Nguyễn Phương Nam

4TwNamKa

 • Tên thật: Nguyễn Phương Nam
 • Vị trí:
 • Ngày tham gia: 18-12-2020
Hoàng Quốc An

4PMxBenj

 • Tên thật: Hoàng Quốc An
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 26-12-2020
Hồ Mạnh Khang

1T丨12August

 • Tên thật: Hồ Mạnh Khang
 • Vị trí: cover tanker
 • Ngày tham gia: 02-01-2021
Nguyễn Tấn Lộc

EFSxLocMeoT8

 • Tên thật: Nguyễn Tấn Lộc
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 02-01-2021
Trần Đăng Hoàng

TwBonZ

 • Tên thật: Trần Đăng Hoàng
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 19-02-2021
Trịnh Thế Nam Huy

CFjahshsh

 • Tên thật: Trịnh Thế Nam Huy
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 20-02-2021
Huynh Tử Phúc

YoTxSlay24k

 • Tên thật: Huynh Tử Phúc
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 02-01-2021
Lê Trung Hiếu

L2AxSynBOO

 • Tên thật: Lê Trung Hiếu
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 20-02-2021