VINASTARLADY

VINASTARLADY

Mã đội: VNG
 • Ngày thành lập: 04-10-2020
 • Khu vực: Hà Nội
 • Điểm Vietnam Ranking: 350

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thành viên hiện tại

Nguyễn Phước Như Tâm

VNGxEnvyLazy

 • Tên thật: Nguyễn Phước Như Tâm
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 04-10-2020
Nguyễn Ngọc Hân

VNGxBaeLazy

 • Tên thật: Nguyễn Ngọc Hân
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 05-01-2021
Lưu Thị Phương Anh

VNGxPhanh

 • Tên thật: Lưu Thị Phương Anh
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 05-01-2021
Nguyễn Thị Hà My

VNGxHeoLazy

 • Tên thật: Nguyễn Thị Hà My
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 05-01-2021
Đặng Thị Thanh Hảo

VNGxRyLazy

 • Tên thật: Đặng Thị Thanh Hảo
 • Vị trí: TANKER
 • Ngày tham gia: 05-01-2021
Lương Gia Mẫn

VNGxJolieLazy

 • Tên thật: Lương Gia Mẫn
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 07-01-2021

Thành viên cũ

Nguyễn Ngọc Hân

VNGxBaeLazy

 • Tên thật: Nguyễn Ngọc Hân
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 26-12-2020
Đặng Thị Thanh Hảo

VNGxRyLazy

 • Tên thật: Đặng Thị Thanh Hảo
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 12-12-2020
Nguyễn Thị Hà My

VNGxHeoLazy

 • Tên thật: Nguyễn Thị Hà My
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 06-12-2020
Đặng Thị Thanh Hảo

VINxRyLazy

 • Tên thật: Đặng Thị Thanh Hảo
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 24-10-2020
Đỗ Phương Hoa

VNGxHoaBaby

 • Tên thật: Đỗ Phương Hoa
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 06-10-2020
Đỗ Phương Hoa

VNGxHoaLazy

 • Tên thật: Đỗ Phương Hoa
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 05-01-2021