XGamer

XGamer

Mã đội: XG
 • Ngày thành lập: 17-08-2020
 • Khu vực: TP HCM
 • Điểm Vietnam Ranking: 1.000

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thành viên hiện tại

Chu Trung Đức

XGamerMissYou

 • Tên thật: Chu Trung Đức
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 18-10-2020
Lưu Đặng Phổ

XGamerSarah

 • Tên thật: Lưu Đặng Phổ
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 18-02-2021
Hoàng Vĩ Quang

XGamerPikangX

 • Tên thật: Hoàng Vĩ Quang
 • Vị trí: Cổ vũ
 • Ngày tham gia: 18-02-2021
Lê Văn Quang

XGamerQuanG

 • Tên thật: Lê Văn Quang
 • Vị trí: Cổ vũ
 • Ngày tham gia: 22-02-2021

Thành viên cũ

Trần Văn Văn Anh

XGamerBiVa

 • Tên thật: Trần Văn Văn Anh
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 18-11-2020
Chu Trung Đức

XGamerMissYou

 • Tên thật: Chu Trung Đức
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 05-10-2020
phạm quang thiệp

XGamerDuST

 • Tên thật: phạm quang thiệp
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 18-02-2021
Trương Huỳnh Cẩm Ngọc

LxRMuốiSocute

 • Tên thật: Trương Huỳnh Cẩm Ngọc
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 26-12-2020
Lê Văn Quang

XGamerQ2k

 • Tên thật: Lê Văn Quang
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 18-02-2021
Vũ Trung Kiên

XGamerKelvin

 • Tên thật: Vũ Trung Kiên
 • Vị trí: Tankker
 • Ngày tham gia: 18-02-2021
Nguyễn Tuấn

XGamerD9E

 • Tên thật: Nguyễn Tuấn
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 18-02-2021
Lê Văn Quang

DRKxQuanG

 • Tên thật: Lê Văn Quang
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 22-02-2021