Yil Team

Yil Team

Mã đội: YIL
 • Ngày thành lập: 03-10-2020
 • Khu vực: TP HCM
 • Điểm Vietnam Ranking: 370

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thành viên hiện tại

Nguyễn Văn Huy

YilxRiczak

 • Tên thật: Nguyễn Văn Huy
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 20-11-2020
Nguyễn Anh Quốc

YilxNoGyro

 • Tên thật: Nguyễn Anh Quốc
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 20-12-2020
Lương Quốc Anh

YilxLEON

 • Tên thật: Lương Quốc Anh
 • Vị trí: Tanker/cover
 • Ngày tham gia: 24-02-2021
Hoàng Quốc An

YilxBenJuniee

 • Tên thật: Hoàng Quốc An
 • Vị trí: Tạ tạ tạ
 • Ngày tham gia: 25-02-2021
Nguyễn Văn Thắng

YilxAndrew

 • Tên thật: Nguyễn Văn Thắng
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 25-02-2021

Thành viên cũ

Nguyễn Văn Huy

YilxRiczak

 • Tên thật: Nguyễn Văn Huy
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 14-11-2020
Lê Hoàng Cầm

YilxMacSo1HN

 • Tên thật: Lê Hoàng Cầm
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 05-01-2021
Nguyễn Anh Quốc

YilxNoGyro

 • Tên thật: Nguyễn Anh Quốc
 • Vị trí: Call team leader/Scout
 • Ngày tham gia: 14-11-2020
Huỳnh Phúc

LEwSlaysocute

 • Tên thật: Huỳnh Phúc
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 11-10-2020
Dương Quốc Đạt

YilxĐạtt

 • Tên thật: Dương Quốc Đạt
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 30-12-2020
Huỳnh Phúc

LEwSlaysocute

 • Tên thật: Huỳnh Phúc
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 17-10-2020
Nguyễn Ngọc Minh

YilxEmchịNana

 • Tên thật: Nguyễn Ngọc Minh
 • Vị trí: Cover/Sniper
 • Ngày tham gia: 05-01-2021
Nguyễn Anh Quốc

YilxNoGyro

 • Tên thật: Nguyễn Anh Quốc
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 05-12-2020
Vu Viet Chanh

YilxTurtleC

 • Tên thật: Vu Viet Chanh
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 24-02-2021
Cao Đình Hiếu

YilxOggy

 • Tên thật: Cao Đình Hiếu
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 04-01-2021
Cao Đình Hiếu

YilxOggy

 • Tên thật: Cao Đình Hiếu
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 24-02-2021
Dương Quốc Đạt

YilxĐạtt

 • Tên thật: Dương Quốc Đạt
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 25-02-2021
Nguyễn Văn Thắng

YilxAndrew

 • Tên thật: Nguyễn Văn Thắng
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 25-02-2021