userTeam

userTeam

Mã đội: userTeam
 • Ngày thành lập: 17-08-2020
 • Khu vực: Vĩnh Phúc
 • Điểm Vietnam Ranking: 0

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thời gian Giải đấu Danh hiệu Tiền thưởng

Thành viên hiện tại

Nguyễn Quang Thắng

userwanted

 • Tên thật: Nguyễn Quang Thắng
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 17-08-2020
Nguyễn Việt Cường

userTezz

 • Tên thật: Nguyễn Việt Cường
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 17-08-2020
Nguyễn Huy Hiệu

userBomber

 • Tên thật: Nguyễn Huy Hiệu
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 17-08-2020
Nguyễn Phan Duy Thái

Gosu

 • Tên thật: Nguyễn Phan Duy Thái
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 17-08-2020