WhySoSerious

WhySoSerious

Mã đội: w2s
 • Ngày thành lập: 17-08-2020
 • Khu vực: Hà Nội
 • Điểm Vietnam Ranking: 850

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thời gian Giải đấu Danh hiệu Tiền thưởng

Thành viên hiện tại

Bùi Duy Hưng

w2sxTigerH

 • Tên thật: Bùi Duy Hưng
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 30-05-2021
Chu Trung Đức

w2sxTDuc

 • Tên thật: Chu Trung Đức
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 29-05-2021
Lưu Đặng Phổ

w2sxLilPho

 • Tên thật: Lưu Đặng Phổ
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 30-05-2021
Hoàng Vĩ Quang

w2sxWangH

 • Tên thật: Hoàng Vĩ Quang
 • Vị trí: Cổ vũ
 • Ngày tham gia: 30-05-2021
Đỗ Tuấn Anh

w2sxBadGuyy

 • Tên thật: Đỗ Tuấn Anh
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 30-05-2021
Nguyễn Lê Hồng Ngọc

w2sxBit

 • Tên thật: Nguyễn Lê Hồng Ngọc
 • Vị trí: Scout
 • Ngày tham gia: 31-05-2021

Thành viên cũ

Bùi Duy Hưng

w2sxTigerH

 • Tên thật: Bùi Duy Hưng
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 07-01-2021
Phạm Thanh Tùng

w2sxBeToy

 • Tên thật: Phạm Thanh Tùng
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 26-12-2020
Phan Duy Hưởng

BATSrom

 • Tên thật: Phan Duy Hưởng
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 04-10-2020
Nguyễn Trí Kiên

XGamerluvNhung

 • Tên thật: Nguyễn Trí Kiên
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 17-10-2020
Nguyễn Anh Thiện

LAGzBLuE

 • Tên thật: Nguyễn Anh Thiện
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 04-10-2020
Lưu Đặng Phổ

w2sxLilPho

 • Tên thật: Lưu Đặng Phổ
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 18-02-2021
Đặng Tấn Thọ

w2sxThor

 • Tên thật: Đặng Tấn Thọ
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 04-03-2021
Trần Văn Khải

w2sxKv

 • Tên thật: Trần Văn Khải
 • Vị trí:
 • Ngày tham gia: 17-11-2020
Chu Trung Đức

w2sxTDuc

 • Tên thật: Chu Trung Đức
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 06-01-2021
Bùi Ngân Phiếu

w2sxPyn

 • Tên thật: Bùi Ngân Phiếu
 • Vị trí: Sniper
 • Ngày tham gia: 06-01-2021
Phạm Thanh Tùng

w2sxBeToy

 • Tên thật: Phạm Thanh Tùng
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 21-02-2021
Nông Việt Hoàng

Callme๖Hoang

 • Tên thật: Nông Việt Hoàng
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 24-02-2021
Bích Hà

w2sxHàBabie

 • Tên thật: Bích Hà
 • Vị trí: Leader
 • Ngày tham gia: 29-05-2021
Nguyễn Anh Vũ

VGAxTiAsi4n

 • Tên thật: Nguyễn Anh Vũ
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 05-05-2021
Nguyễn Anh Vũ

w2sxTeddy

 • Tên thật: Nguyễn Anh Vũ
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 29-04-2021
Đình Duy Hưng

w2sxPeanut

 • Tên thật: Đình Duy Hưng
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 05-05-2021
Thái Ngọc Dũng

w2sxWhiteZ

 • Tên thật: Thái Ngọc Dũng
 • Vị trí: scout
 • Ngày tham gia: 29-05-2021
Nguyễn Trí Kiên

MiVNxMox

 • Tên thật: Nguyễn Trí Kiên
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 29-05-2021
Nguyễn phạm An

BATAndy

 • Tên thật: Nguyễn phạm An
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 29-05-2021